Wolf & Theory är ett bokförlag dedikerat till
kontemporär prosa och bortglömda klassiker.
Vi ger ut böcker som vi tycker saknas.

 

All vår kraft fokuseras på texter som fascinerar oss. Texter som utmanar, som rubbar något, som ligger någonstans i gränslandet mellan det förklarliga och det ogreppbara. 

Förlaget grundades 2015 och målsättningen är att publicera omkring fem titlar per år, huvudsakligen för en kultur- och samhällsintresserad publik.

 

Manus

 

Antalet böcker vi publicerar är mycket begränsat, därför har vi tyvärr inte möjlighet att kommentera obeställda manuskript. Men om du har någonting som du tror skulle passa oss är du givetvis välkommen att höra av dig. Skicka då ca 30 sidor av ditt manus, samt ett följebrev till info@wolfandtheory.com